ArtLibrary.net – Twoje źródło informacji artystów, obrazy, rzeźby i wiele więcej!

Ta strona internetowa zawiera ogromny zbiór najlepszych artystów, w tym wszystkie impresjonistycznych obrazów, obrazy współczesne obrazy i renesansowych. Również skorzystać z naszej opcji wyszukiwania, które mogą szybko znaleźć określony obraz z naszych setek dostępne.

Współczesne Malarstwo

Obrazy sztuki współczesnej obejmuje szeroko o latach po II wojnie światowej do dnia dzisiejszego. Style malarstwa w sztuce współczesnej są bardzo zróżnicowane w wielu różnych ruchów artystycznych. Artykuł ten obejmuje główne ruchy sztuki współczesnej sztuki, i stara się wyjaśnić, w jaki sposób połączyć ze sobą.

Niektóre z kluczowych sztuki współczesnej epoki z lat 1960 i 1950 zawarte ekspresjonizmu abstrakcyjnego, Pop Art, neodadaizm, minimalizmu i New York School. Znani artyści z tego okresu należą Andy Warhol, Wassily Kandinsky, Roy Lichtenstein i Jacksona Pollocka.

Wcześniejsze ruchy artystyczne kubizmu i fowizmu Uważa się, że są częścią inspiracji dla wielu z tych nowych kierunków artystycznych. 1960 reprezentował początek współczesnej kultury i sztuki współczesnej był kluczowym częścią. Sztuka tradycyjna teraz dołączył do głównego nurtu tych nowych stylów współczesnych, które zyskały popularność i szacunek całej planszy.

Zalecamy Munch obrazy, obrazy van Gogha i obrazy Cezanne’a.

Malarstwo abstrakcyjne

Abstract Art używa języka wizualnej formy, koloru i linii, aby stworzyć kompozycję, która może istnieć pewien stopień niezależności od punktów odniesienia w świecie.

Dziedzictwo malarzy takich jak Van Gogh, Cézanne, Gauguina i Seurat było niezbędne dla rozwoju abstrakcyjne obrazy. Inne kluczowe elementy sztuki abstrakcyjnej sceny były rosyjskiej awangardy, Bauhaus i połowie wieku Ameryka.

Bauhaus w Weimarze, Niemcy została założona w 1919 roku przez Waltera Gropiusa. Filozofia opiera się program nauczania był jedność wszystkich sztuk wizualnych i plastikowych od architektury i malarstwa do tkania i witraże.

Ta filozofia wyrosła z idei ruchu Arts and Crafts w Anglii i Deutsche Werkbund. Wśród nauczycieli byli Paul Klee, Wassily Kandinsky, Johannes Itten, Josef Albers, Gustav Klimt, Anni Albers, Theo van Doesburg i Laszlo Moholy-Nagy.

Na początku 1940 roku główne ruchy w nowoczesnej sztuki, ekspresjonizmu, kubizmu, surrealizmu, abstrakcji i dada były reprezentowane w Nowym Jorku: Marcel Duchamp, Fernand Léger, Pieta Mondriana, Jacques Lipchitz, Max Ernst, André Breton, było tylko kilka na wygnaniu Europejczycy, którzy przybyli do Nowego Jorku. Dla swoich ulubionych obrazów abstrakcyjnych sztuki, zawsze używaj Vault! Nasze obrazy abstrakcyjne jakość nie ma sobie równych w branży.

Impresjonistyczne obrazy

Znani artyści zaangażowani w ruchu impresjonistycznego Francji Frédéric Bazille, to Gustave Caillebotte, Mary Cassatt, Paul Cezanne, Edgar Degas, Armand Guillaumin, Édouard Manet, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir i Alfred Sisley.

Monet, Sisley, Morisot i Pissarro może uznać za “najczystsze” impresjonistów, w ich konsekwentne dążenie do sztuki spontaniczności, światła słonecznego i koloru. Degas odrzucił wiele z tego, co on wierzył w prymat koloru i rysunku na praktykę bagatelizuje malowanie na zewnątrz.

Renoir zwrócił się przeciwko impresjonizmu przez pewien czas w 1880 roku, i nigdy nie odzyskał pełni swoich pomysłów zaangażowanie. Édouard Manet, pomimo jego roli jako lidera do grupy, nigdy nie porzucił liberalne stosowanie czarny jako kolor, i nigdy nie uczestniczył w wystawach impresjonistów.

Kontynuował swoje prace, aby złożyć w Salonie, gdzie jego hiszpański piosenkarz wygrał 2 klasa medal w 1861 roku, i namawiał innych do podobnych działań, argumentując, że “Salon jest prawdziwe pole bitwy”, gdzie można dokonać reputacji ,

Malarstwo renesansu

Renesansowego obrazu mosty okresu historii sztuki europejskiej pomiędzy sztuką średniowiecza i baroku. Malarstwo tego okresu jest podłączony do “odrodzenia” (w języku francuskim) odrodzenie klasycznego antyku, wpływ humanizmu na artystów i ich patronów, nowych technik i wrażliwości artystycznej, oraz, ogólnie, przejście od okresu średniowiecza do wczesnego Współczesny wiek.

Krótki wiek renesansu wokół Leonardo da Vinci, Michała Anioła i Rafaela we Florencji i Rzymie, był kulminacją włoskich osiągnięć, a artyści jak Albrecht Dürer przyniósł podobny poziom intelektualnej i artystycznej innowacji do Europy północnej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *